Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

  • Merkezi İstanbul’da bulunan öncü ve küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarız.
  • Gerçekleştirdiğimiz projeler ile ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlar; yaptığımız işlerde iş güvenliğini, kaliteyi ve uygun maliyeti ön plana koyarak güvenilirliği sağlarız.
  • İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütürüz.
  • Türkiye’de ve yurt dışında binlerce insana istihdam ve yerel ekonomilere katkı sağlarız. Bölge ihtiyaçlarına destek olarak yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuruz.
  • Paydaş katılımına önem veririz. Kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.
  • Çalıştığımız tüm coğrafyalarda insan haklarına saygı gösterir, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar, fırsat eşitliğini teşvik ederiz ve iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
  • En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunar, gelişimlerine yatırım yaparız.
  • Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; olumsuz etkilerimizi azaltmaya yönelik süreçlerimizi iyileştiririz.
  • İklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olur, doğal kaynakların korunmasına özen gösteririz.
  • Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yaparak yeni nesillerin gelişimine destek oluruz.
G-F5BL88VQDD